A.B.S. Integritetspolicy

För att vi på A.B.S. Factoring skall kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom våra fakturaköpstjänster, webbportal etc. behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan integritetspolicy. Tveka inte att höra av dig till oss vid eventuella frågor.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Uppgifter som du tillhandahåller till oss. Vi får dessa uppgifter av dig när du till exempel kontaktar oss via telefon, mail eller via vår webbplats. Dessa uppgifter kan vara kontaktuppgifter så som e-postadress, mobiltelefonnummer eller personuppgifter så som namn, personnummer.

Uppgifter som vi samlar in om dig. När du önskar att ingå ett Avtal med oss och använda våra företagstjänster kan vi samla in följande uppgifter;

 • Kontaktuppgifter: e-postadress, mobiltelefonnummer
 • Personuppgifter: namn, personnummer.
 • Geografisk information: din geografiska placering.

Vad gör vi med dina uppgifter?

Alla uppgifter vi använder är för att kunna tillhandahålla, förbättra, informera och utföra våra tjänster. Om vi inte samlar in och behandlar dessa uppgifter kan vi tvingas neka dig som företagskund. Vi behandlar personuppgifterna för följande ändamål och lagliga grunder;

 

Ändamål med behandlingen

Behandlingar som utförs

Laglig grund för behandling

För att kunna hantera din förfrågan om att bli kontaktad av oss.

 •  Kommunikation och svara på frågor.

Berättigat intresse.

För att kunna hantera och utvärdera din förfrågan om att bli företagskund hos oss.

 • Kommunikation och svara på frågor.
 • Säkerhetsställande av din identitet.
 • Säkerhetsställande av dig som behörig firmatecknare.

Fullgörandet av avtal.

För att kunna ingå avtal.

 • Kommunikation och svara på frågor.
 • Säkerhetsställande av din identitet.
 • Säkerhetsställande av din positions som behörig firmatecknare.
 • Säkerhetsställande av dig som verklig huvudman.

Fullgörandet av avtal.

För att kunna administrerar och skapa användare på Webbportalen.

 • Skapandet av inloggningsuppgifter.
 • Säkerställande av din identitet

Fullgörandet av avtal.

För att kunna hantera kundsupportärenden.

 • Kommunikation och svara på frågor till kundservice via telefon, mail eller digitala kanaler så som vår webbplats.
 • Identifiering.
 • Utredning av eventuella frågor rörande inbetalningar, utbetalningar, klagomål och andra supportärenden.

Fullgörandet av avtal.

För att vi skall kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

 • Nödvändig hantering för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav så som bokföringslagen och penningtvättslagen.

Rättsliga förpliktelse.

Vilka andra parter kan vi komma att dela din information med?

I de fall då det är nödvändigt för att vi skall kunna erbjuda våra tjänster och fullgöra våra åtaganden enligt avtal kan vi komma att dela din information med utvalda tredje parter. När dina personuppgifter delas med tredje part sker det endast för de ändamål som är förenligt med de ändamål för vilket vi har samlat in informationen.

Leverantörer eller underleverantörer såsom bolag inom A.B.S. gruppen.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för fullgörandet av våra åtaganden gentemot dig som företagskund och för andra syften som framgår i den här Integritetspolicyn.

Myndigheter

Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen och finansinspektionen eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES och alla våra egna IT-system finnas inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål och så länge det krävs för att vi skall kunna fullgöra våra åtagande enligt avtalet eller så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav.

Vad har jag för rättigheter till tillgång och radering?

Rätt att få tillgång till din data. Vi är alltid öppna och transparent om hur vi behandlar dina personuppgifter och du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig.

Rätt till rättelse. Du kan begära rättelse eller korrigering av eventuell felaktig eller ofullständiga personuppgifter.

Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter vi behandlar om dig i de fall att uppgifterna inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för eller invänder dig mot behandling för direktmarknadsföring.

Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter för oss som finansbolag, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning. Om det skulle föreligga hinder för radering kan vi blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra ändamål än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Hur använder ni Kakor (cookies)?

Vi använder cookies och liknade spårningstekniker för att ditt besök på vår hemsida skall bli så bra som möjligt. Cookies möjliggör att hemsidan kommer ihåg viktig information och förbättra din upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att cookies används för detta ändamål. Om du inte vill ta emot cookies kan du ändra inställningar för cookies i din webbläsare.

På nedan länkar kan du läsa mer om cookies och hur du ändrar dina inställningar:

Om du inte vill spåras av Google Analytics, på den här eller någon annan webbplats, kan du ladda ner Googles opt-out extension.

Vem är ansvarig för de personuppgifter som samlas in?

A.B.S. Global Factoring AB, org. nr 556929–0769 med adress Box 1107, 131 26 Nacka Strand, är ansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Hur kontaktar du oss vid eventuella frågor?

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter, är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Du kan alltid kontakta oss om genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskydd@absfactoring.se